Contact / Kontakt

If you have a question that needs an answer, you want to invite me to your event or you are interested in what I do, drop me a line. I will get back to you as soon as possible. Thank you!

Če imaš vprašanje, ki potrebuje odgovor, me želiš povabiti na tvoj dogodek ali te zanima, kaj vse počnem, mi pošlji sporočilce. Odgovorim ti takoj, ko bo mogoče. Hvala!

Name and surname / Ime in priimek *
Name and surname / Ime in priimek